Öppet brev till Ulrika Karlsson (M)

Vi har parkerat utanför planetens gränser. Ordning och reda inför naturlagarna är prio 1.

2018-08-16

Hej Ulrika.
Klimatet är en ödesfråga och forskningen är entydig: de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Notan för dem blir mer än alla radikala miljöideer som en moderat kan förfasa sig över. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt.

Jag är helt trygg i att sysselsättningen och den fria kreativiten hos näringslivet står ohotad även i ett fossilfritt samhälle.

Som entreprenör och egenföretagare har jag via Hugos Kaffe haft många givande samtal med gäster, bland annat din kollega Mattias som var stammis under flera år. Du kom på tal som vaken och kompetent. Ser du vad jag ser? Har du ställt dig frågan "om inte vi, vem?" Den är relevant just nu, inte sen.

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Jag vill veta vad det parti jag väljer att rösta på tänker göra för att genomföra det löftet?

Vilken lösning ser till att få upp allt långväga gods på spår istället för asfalt? Gärna så långt uppströms som möjligt i kedjan?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Olle Hedstrand 0761 865388
Malmö

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 176 av 764 i denna kampanj