Öppet brev till Ingela Nylund Watz (S)

Har S några förslag på en starkare klimatpolitik

2018-08-16

Hej Ingela.
Genom Naturskyddsföreningen har jag fått reda på att den svenska klimatpolitiken inte räcker för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag vill se tuffare klimatpolitiska förslag inför valet 2018. 

Flyget betalar inte sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill veta hur du och ditt parti verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader?

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner.

David Gransell
Johanneshov

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 177 av 764 i denna kampanj