Öppet brev till Aylin Fazelian (S)

Vi förvaltar vår planet för kommande generationer!

2018-10-29

Hej Aylin, jag är orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen ska sluta användas?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Det här är förvalda argument ifrån naturskyddsföreningen, de jag har valt ligger närmast mina tankar om klimatförändringarna. Själv har jag propagerat för miljöfrågor sedan tidigt 80-tal då jag var i 10-årsåldern. En stund under 80-talet var vi lite bättre på att förstå och agera i miljöfrågor. Dock har det här förändrats i takt med allt starkare kommersiella krafter till exempel svenska arbetsgivareföreningens propagerande för individualism i slutet på 80-talet vilket lett till att vi samhällsmedborgare enbart tänker på oss själva och inte på ett gemensamt samhällsbygge.

Malin Bryngelsson
Hönö

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 322 av 764 i denna kampanj