Öppet brev till Annie Lööf, Centerpartiet

För en strängare klimatpolitik för att minska miljardnotor på över 44 triljoner dollar (WEC) och framförallt minska klimatförändringarnas effekter.

2018-10-29

Hej Annie.


Klimatet är en ödesfråga, och de närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter. Det visar FN:s klimatpanel IPCC i sin nya klimatrapport. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt. 

Den senaste tidens värmerekord, torka och skogsbränder har gjort det ännu tydligare hur sårbara vi är för extremväder. Klimatförändringarna är inte en fråga bara för framtida generationer. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår redan nu. Om den inte begränsas kommer följderna bli förödande, den här sommaren har gett oss ett smakprov på det. Jag vill vara säker på att du och ditt parti är beredda att prioritera klimatet. Hur tänker ni göra det?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner.

 

Jag ser en rad åtgärder för att minska klimatpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle, lokalt som globalt.

- Inför flygmil för privatpersoner - detta för att inte låginkomsttagare ska bestraffas

- Förbjud inrikesflyg för företag

- Gratis kollektivtrafik för alla

- Inför bilfria zoner

- Prioritera klimatanpassning

- Byt till hållbara fonder, stadsobligationer mm. 

- All pension ska investeras i hållbara fonder. Dels pga av att minska riskerna i fonderna samt minska Sveriges totala koldioxidutsläpp, 42% enligt Nordea.

- Inför högre skatter på omiljövänlig produktion

- Inför fler ekosystemtjänster i städerna för att minska dagvattenavrinning, öka den biologiska mångfalden, öka koldioxidupptagningen, för renare luft och minskat buller, ökat välående och hälsa.

- Satsa mer på grön innovation, cirkulär ekonomi och återbruk. 

- Satsa på att bygga miljövänligt, klimatsmart, och tänk på vart husen byggs (inte för nära vattendrag). Satsa mer på att ta fram sätt att återanvända gammalt byggmaterial. 

- Se över gruvproduktionen!

 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

 

Felicia Sen
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 323 av 764 i denna kampanj