Öppet brev till Max Elger, Finansmarknadsminister

Varför får AP-fonderna bidra till fortsatta kränkningar?

2022-05-18

Hej Max,

Det är val i år. 

I mer än tio år har jag uppmärksammat svenska AP-fonderna, skrivit till Finansdepartementet och uppmanat svenska institut att som ägare av aktier i Lundin Energy se till så att bolaget bidrar till att lokalbefolkningen i Sydsudan gottför för de skador höga det svenska oljebolaget Lundin Energy, tidigare Lundin Oil/Lundin Petroleum orsakade. Dessa samt bolaget  står åtalade för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan. Trots detta har inte AP-fonderna en enda gång backat våra förslag om att bolaget ska kompensera lokalbefolkningen för de skador bolaget orsakade. Mer än 12 000 dödades, 160 000 fördrevs, tusentals barn tvångsrekryterades, unga flickor och pojkat utsattes för sexualbrott. AP-fonderna har tjänat miljoner på Lundin Energy men aldrig ställt sig frågan hur de tjänat sina pengar. I år kommer bolaget att sälja ut alla sina tillgångar och aktieägarna kommer att kamma hem miljarder.  

Förutom detta så deltar våra statliga AP-fonder i bolag som bedriver miljöbrott, brott mot mänskliga rättigheter samt kränkningar av arbetsrätten. AP-fonderna investerar miljardbelopp i företag som bidrar till skövling av regnskog, stora klimatbovar och verksamheter som bidrar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Men det vet du. 

Fossilbolag som driver på krig och konflikt samt skurkföretag såsom Chevron, som genom medvetna utsläpp i Ecuador bidragit till “Amazonas Tjernobyl” med dumpning av farligt avfall som lett till omfattande sjukdom, dödsfall och miljöförstöring. Och det vet du också. 

Världens största exportör av klimatskadligt kött, det brasilianska bolaget JBS, som inte bara gjort sig skyldiga till illegal regnskogsavverkning och så kallad boskapstvätt, utan också kränkningar av urfolks rättigheter. Och vad tycker du? 

Gruvbolag såsom fallet Latinamerikas största kolgruva Cerrejón i Colombia som har anmälts för allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter och omfattande miljöförstöring. Kolkraft kan väl ändå inte bidra till våra framtida pensioner? 

Och hur är det med våra pensionspengar i Blackrock som både understödjer fossilindustrin, ryska statliga och statsnära bolag, däribland Gazprom, samt investerar i bolag som skövlar Amazonas regnskog och kränker urfolks rättigheter? 

Varför investerar fonderna i bolag som driver på regnskogsskövling och stjäl marginaliserade människors mark, s.k. landgrabbing, genom investeringar i palmolja- och sojajättar såsom Sime Darby, Wilmar International och jordbruksmarksfonderna TCGA I och II?

Eller i kärnvapentillverkare som riskerar allt liv på jorden?

Och hur kan vi investera i statsobligationer som lånar ut pengar till diktaturer, däribland Kazakstan, Bahrain och Gabon – alla länder med allvarliga kränkningar av politiska och mänskliga rättigheter?

Skärp regelverket för Första–Fjärde AP-fonderna. Lagkraven behöver tydligt omfatta efterlevnad av internationella konventioner, Parisavtalet, globala klimatmål med mera.  Det är fullt möjligt att göra hållbara investeringar som samtidigt ger bra avkastning till våra pensionärer. Lagen bör också förtydliga att hållbarhetskraven ska vara en förutsättning för alla våra investeringar.

Skapa ett förbud för AP-fond­erna att investera i, eller låna ut pengar till, stater som begår krigshandlingar eller bryter mot mänskliga rättigheter eller fossil verksamhet som är anledningen till klimatkrisen.

Du vet att AP-fondernas så kallade “Etikråd” har misslyckats! Inrätta ett oberoende hållbarhetsråd för AP-fonderna. Dagens interna Etikråd har inte lyckats förhindra problematiska och kränkande investeringar. Ett oberoende råd bör inrättas som ska bistå vid granskning av investeringar och utvärdering av måluppfyllelse, där från civilsamhället, finanssektorn och den akademiska världen bör ingå.

Inför hållbarhetskrav för Sjätte och Sjunde AP-fonden nu! Processen med skarpa och tydliga regelverk även för Sjätte och Sjunde AP-fonderna har avstannat och behöver skyndas på.

Nästa gång det orangea pensionskuvertet dimper ner i brevlådan ska inte svenska folket behöva fundera på om deras pensionspengar kränker mänskliga rättigheter eller förstör miljön.

Petter Bolme
Stockholm

Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstörande investeringar!

Detta är brev 1 av 14 i denna kampanj