Öppet brev till Max Elger, Finansmarknadsminister

Stoppa kränkande och miljöförstörande pensionsinvesteringar nu

2022-05-18

Hej Max,

 

I år är det valår. Sverige ska vara ett föregångsland i klimatfrågan och stå upp för de mänskliga rättigheterna. Men ändå tillåts AP-fonderna investera miljardbelopp i klimat- och miljöskadlig verksamhet och i företag som kränker de mänskliga rättigheterna. Detta måste få ett stopp!

Fossilbolag som driver på krig och konflikt samt skurkföretag såsom Chevron, som genom medvetna utsläpp i Ecuador bidragit till “Amazonas Tjernobyl” med dumpning av farligt avfall som lett till omfattande sjukdom, dödsfall och miljöförstöring.

Svenska oljebolaget Lundin Energy som nu står åtalade för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan.

Fossilbolag såsom Total och ENI och banker som investerar i stora fossilgasprojekt i Moçambique, med allvarliga effekter för klimatet, den marina miljön och med tvångsförflyttningar av lokalbefolkningen.

Statsobligationer som lånar ut pengar till diktaturer, däribland Kazakstan, Bahrain och Gabon – alla länder med allvarliga kränkningar av politiska och mänskliga rättigheter.

Skapa ett förbud för AP-fond­erna att investera i, eller låna ut pengar till, stater som begår krigshandlingar eller bryter mot mänskliga rättigheter eller fossil verksamhet som är anledningen till klimatkrisen.

AP-fondernas så kallade “Etikråd” har misslyckats! Inrätta ett oberoende hållbarhetsråd för AP-fonderna. Dagens interna Etikråd har inte lyckats förhindra problematiska och kränkande investeringar. Ett oberoende råd bör inrättas som ska bistå vid granskning av investeringar och utvärdering av måluppfyllelse, där från civilsamhället, finanssektorn och den akademiska världen bör ingå.

 

Med vänlig hälsning,

Alexander Franzén
Västerås

 

Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstörande investeringar!

Detta är brev 2 av 14 i denna kampanj