Öppet brev till Björn Wiechel, Socialdemokraterna

Värdlandsavtalet hör hemma i soptunnan.

2016-05-08

Hej Björn,
Jag tror inte på att fler försvarsallianser i världen skapar mer fred. Tvärtom. Vill vi lösa konflikter och bygga säkerhet måste detta ske med politiska och civila medel.

Kärnvapen ingår i Natos verktygslåda. I och med värdlandsavtalet riskerar Sverige att få kärnvapen på sitt territorium, exempelvis i händelse av en väpnad konflikt. Enda sättet att försäkra sig mot kärnvapen på svenskt territorium är att fatta beslut om att detta inte är tillåtet och att öka ansträngningarna för att förbjuda kärnvapen.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

Hannah wennström
MARIEDAMM

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 174 av 194 i denna kampanj