Öppet brev till Katarina Köhler, Ledamot, Socialdemokraterna

Rösta nej till värdlandsavtalet!

2016-05-09

Hej Katarina,
Jag tror inte på att fler försvarsallianser i världen skapar mer fred. Tvärtom. Vill vi lösa konflikter och bygga säkerhet måste detta ske med politiska och civila medel.

Avtalet lämnar viktiga frågor obesvarade, exempelvis vad gäller kärnvapen och Natobaser på svenskt territorium och användande av svenskt territorium vid kris och konflikt.

Den militära alliansfriheten försvagas med ytterligare samarbete med Nato. Om regeringen vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt måste den klart och tydligt presentera en politik för vad detta innebär och varför det är viktigt.

Avtalet innebär att Nato lättare kan ges möjlighet att använda svenska baser för övningar. Ännu fler militära övningar runt Östersjön bidrar till att öka spänningen mellan Nato och Ryssland.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

Ylva Nork
Stockholm

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 175 av 194 i denna kampanj