Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

Våra smutsiga hav...

2017-05-21

Hej Isabella,

Det här problemet är något som oroar mig mer än de flesta miljöfrågor - och jag är, generellt, väldigt engagerad i miljön. De större plastresterna skadar och dödar oöverskådligt många djur och förfular och smutsar ned stränder och hav världen över. De mindre partiklarna riskerar att göra mycket av världens vatten obrukbart eller åtminstone svåranvändbart då vi måste hitta nya sätt att rena det. 

Jag uppmanar härmed er som deltar i havskonferensen i New York - missa inte den unika chansen att rädda havet från plasten!

Det finns så mycket vi kan göra - väldigt enkla saker som att redan nu upphöra med tillverkningen av plastpåsar och ta fram nya material till förpackningar. Vi måste också forska fram nya sätt att, storskaligt, rena havet från detta skräp. 

Det stora problemet med plastskräp i havet oroar mig oerhört! Plastskräpet försvinner inte, det blir bara till mindre och mindre bitar. Vi måste stoppa nedskräpningen nu! Låt plasten få bli ett minne blott!

Varför inte börja med en låg pant på plast (utöver flaskorna)? Börja med hårdplast och sedan utöka. Vi rika länder borde kunna köpa upp plast från insamlingsstationer i mer utsatta länder. Det kunde bli en inkomstkälla för människor som har svårt att klara sig. Lite som textilåtervinningen fungerar nu.

Tillsammans kan vi stoppa skräpet. Jag bidrar på följande sätt:

Jag lovar att aldrig skräpa ner.

Jag lovar att plocka skräp.

Jag lovar att uppmana andra att delta i uppropet! 

Jag lovar att undvika onödiga plastförpackningar.

Isabella, tack för din uppmärksamhet och om det känns motigt - tänk på att jag och många med mig bryr oss mycket om haven och tar frågan om marin nedskräpning på stort allvar. Vi vet ju att detta är din specialgren så lys nu kunskap och engagemang över dina kollegor!

Go get'em, girl!

Ylva Meyer
Järfälla

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 656 av 691 i denna kampanj