Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

Plast - en alltmer alarmerande fråga

2017-05-21

Hej Isabella,

Jag uppmanar härmed er som deltar i havskonferensen i New York - missa inte den unika chansen att rädda havet från plasten! Flera länder har redan bestämt sig för att bannlysa plast i form av kassar och andra typer av förpackningsmaterial. Det vore fantastiskt om fler skulle följa det exemplet. Andra premierar kunder som har med egen kasse rill affären genom att ge rabatt på köpet. Det finns många sätt att agera för att minska onödig plastanvändning, och med det minska risken för plastskräp i naturen.

Skräpet i havet känner inte till några nationsgränser. Det är därför ett problem som kan lösas genom internationellt samarbete.

Tillsammans kan vi stoppa skräpet. Jag bidrar på följande sätt:

Jag lovar att aldrig skräpa ner.

Jag lovar att plocka skräp.

Jag lovar att uppmana andra att delta i uppropet! 

Isabella, tack för din uppmärksamhet och om det känns motigt - tänk på att jag och många med mig bryr oss mycket om att haven och tar frågan om marin nedskräpning på stort allvar.

Catarina Broqvist
Oskarshamn

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 655 av 691 i denna kampanj