Öppet brev till Magdalena Andersson, Partiledare, Socialdemokraterna

Väljarna kräver en tuffare klimatpolitik! Snart är det för sent!

2022-09-02

Hej Magdalena, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten. Tvärt om har ni sänkt bensinskatten och gjort andra för miljön mycket dåliga val senaste tiden. 

Klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot människor, växter och djur. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Det finns fortfarande en liten chans att klara den viktiga 1,5-gradersgränsen, men det förutsätter att rika länder som Sverige, som släppt ut mer koldioxid per person än de flesta, agerar NU! Jag är redo att ställa mig bakom modiga politiker som vågar fatta beslutet om ett fossilförbud 2030.

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel eller tänka kortsiktigt. Svenska folket behöver höra sanningen även om den är skrämmande: fortsätter vi såhär finns snart inget kvar av den värld vi har idag. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker. Vi kan inte vänta, ager nu! 

Cleis Nordfjell
Orsa

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 188 av 192 i denna kampanj