Öppet brev till Magdalena Andersson, Partiledare, Socialdemokraterna

klimatet och skogen

2022-09-04

Hej Magdalena, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Få naturskogar finns kvar  och avverkning av dessa ökar.Efter kalhuggning blir det trädplantager.Visste Du att  över 900 ha är avverkningsanmält i Gällivare för kalhuggning!Och skogsindustrin talar om snitt på 3 ha !!!Stora koldioxidutsläpp sker första 10-20 åren efter kalhuggning!

Trädplantageträden växer snabbare än i naturskog och virket duger ofta  inte till timmer i byggnader tex.Det mesta  ( över 80 % )av det avverkade blir idag pappersmassa och biobränsle som snart ger nya koldioxidutsläpp.Biobränsle är ur energisynpunkt jämförbart med kol.Kalavverkade skogar förstör   även skogsmarkens  dricksvattenregenerande  förmåga och sociala värden. Jag undrar  hur  Ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand för svar !

KERSTIN BRYNOLF
stockholm

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 189 av 192 i denna kampanj