Öppet brev till Helene Hellmark Knutsson, Gruppledare, näringsutskottet, Socialdemokraterna

Välj folket över företagen - säg nej till Preems utbyggnad

2020-08-24

Hej Helene. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Vill Sverige förbinda sig till och fortsätta vara beroende av fossila bränslen? Är det något som vi vill associeras med? Ett dröm scenario för de flesta tror jag skulle vara att leva i ett land där man vet med gott samvete att all energi som produceras är förnybar och att företag som utvecklar fossila bränslen inte tollereras, då de utgör ett hot mot folkets hälsa och framtida välfärd. 

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Sverige har som mål att uppnå netto noll utsläpp vid 2050, om det ska vara möjligt måste utsläppsminskningen öka i takt. På 30 år har vi minskat utsläppen med 17 procent. Vi har endast 30 år kvar till att få ner dem till 0. För att kunna uppnå netto noll krävs även att ansvaret för utsläppsminskningar förflyttas från privat personer till att inefatta även myndigheter och företag. I samhället som helhet står de för betydligt större utsläpp än privat personer. Därav förväntar jag mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Det skulle även göra det svårare att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Idag uppnås enbart en utav de 16 målen, och med ytterligare utsläpps ökningar skulle det bli näst intil otroligt att Sverige kommer kunna uppfylla dem. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Klimatfrågan är inte ditt ansvars område, det vet jag. Men idag är detta inte längre en politisk fråga som man kan välja att driva eller inte. Som politiker har du valt att agera som förespråkare för ditt folk och deras behov. I det ingår att se till att våra mänskliga rättigheter bibehålls. Klimatfrågan är en fråga om mänskliga rättigheter. Tillgången till många utav de rättigheter äventyras allt mer ju längre klimatförändringarna tillåts gå, och ju högre temperatur planeten tillåts få som följd av våra utsläpp. Jag ber dig, stå upp för mina rättigheter, dina rättigheter och alla framtida generationers rättigheter. Välj folket över företagen. Visa vilken sida av historien du vill stå på, den som förespråkar allas rätt till en säker framtid. 

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Alice Gimbro Frisk
Mölnlycke

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1348 av 1619 i denna kampanj