Öppet brev till Thomas Finnborg (M)

Vad vill moderaterna göra med "överprestationen"?

2018-08-02

Hej Thomas.

Den här sommaren har vi sett hur framtiden kan bli och fler än jag har nog blivit oroliga över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det går inte längre att vänta och se. 

En väldigt konkret fråga inför valet är vad Sveriges kommande regering vill göra med en eventuell så kallad "överprestation", dvs att Sveriges utsläpp minskar mer än vad EUs ramverk kräver. Att låta något annat land ta över "rätten" till de utsläppen gynnar inte klimatet, bara statskassan. Att annullera andelen sänker däremot de globala utsläppen. Vi som kämpar för att klimatfrågan ska behandlas som den viktigaste frågan både i valet och vardagen och som ofta gör stora ansträngningar för att minska våra egna utsläpp är helt klara över vilket alternativ som är det bästa.

Nu undrar jag vad moderaterna vill göra med överprestationen? Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Vänliga hälsningar,

Henrik Petrén
Uppsala

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 136 av 763 i denna kampanj