Öppet brev till Annika Hirvonen Falk (MP)

Hur ser er klimatplan ut?

2018-07-31

Hej Annika, jag är som många andra svenskar orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Jag är speciellt intresserad av hur det fungerar med flyget. Av vad jag förstår så betalar inte flyget sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill därför veta hur du och ditt parti verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader?

I somras beslutade riksdagen att varje ny regering ska presentera en klimatplan för mandatperioden.  Inför valet vill jag också därför veta hur ditt partis klimatplan ser ut. Jag vill vara säker på att den klimatpolitik som jag röstar på lever upp till Parisavtalet.

Jag tror att det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut varje enskild person kan inte göra det skälv. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Tack!

Matilda Gerhamn

Stockholm

Tuffare klimatpolitik nu!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 135 av 565 i denna kampanj