Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Utbyggnaden av Preems raffinanderi i Lysekil

2020-06-24

Hej Ibrahim,

Sverige tycks gå mot ytterligare en rekordvarm sommar. På grund av vårt nordliga läge kommer klimatförändringarna drabba vårt land snabbare än andra europeiska länder, och sommarar som den 2018 kan bli en ny standard. Greta Thunberg har i dagarna sommarpratat om konsekvenserna av en fortsatt global uppvärmning. Vårt Sverige, som både du och jag vill kunna leva i, uppfostra våra barn i, och vara stolta över kan förändras radikalt de närmaste åren. En dag måste vi kanske berätta för barn om vintrar där det fanns snö mer än en förmiddag.

Mark och- miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte.

Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris.

Du kan vara en del av den skara människor som gjorde sitt yttersta för att säkra Sveriges och världens framtid. Jag ber dig, låt inte 250 jobb stå i vägen för det.

Per Granlund, ämneslärarstudent Biologi/kemi
Uppsala

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 871 av 1619 i denna kampanj