Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Ang. Preemraff

2020-06-24

Hej Ibrahim,

Då regeringens ska pröva utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi i Lysekil vill jag att ni säger nej till detta. En utbyggnad skulle gå på tvärs med Parisavtalet och Sveriges klimatmål.

Klimatförändringen är akut och fossilindustrin måste avvecklas, inte utökas. Ska vi ha en chans att nå Parisavtalets mål måste all utbyggnad och investeringar i fossil verksamhet stoppas och satsningar på ny teknik göras istället. Jag hoppas att du och övriga i regeringen förstår hur bråttom det är och säger nej till utbyggnad och ökade utsläpp.

Med tanke på vad vi vet idag om de enorma konsekvenserna av klimatförändringen måste besluten se annorlunda ut än de gjorde igår. Vi måste anpassa oss till nya spelregler, och det snabbt.

Vänliga hälsningar,

Carina Johansson, Tyresö

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 872 av 1619 i denna kampanj