Öppet brev till Helene Hellmark Knutsson, Gruppledare, näringsutskottet, Socialdemokraterna

Utbyggnad av Preemraff i Lysekil

2020-07-01

Hej Helene. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Lysekilsområdet är min hembygd där 75% av mina rötter finns. Mormor, Farmor och Farfar och min pappa är alla födda och uppvuxna på Härnäset och jag har nu övertagit boendet på andra sidan Brofjorden där Preemraff ligger. En utbyggnad skulle, förutom de oerhört skadliga koldioxidutsläppen som påverkar oss globalt, även ytterligare förstöra den unika natur vi har i Bohuslän. 

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Karin Östlund
Brastad

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1034 av 1619 i denna kampanj