Öppet brev till Hanna Westerén, Miljöpolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Preem och framtiden

2020-07-01

Hej Hanna,

Jag heter Sandra Fröberg och bor i Visby på Gotland. Som du vet så har mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Trots att utbyggnaden på kort sikt skulle generera arbetstillfällen och tillväxt på landsbygden i Västra Götaland så är det på lång (och kort) sikt en förlustaffär för klimatet, inte bara för VG utan både för Sverige och resten av världen om vi ska kunna nå klimatmålen som sattes i parisavtalet. 

Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

För mig som gotlänning är parallellerna till Gotland och kalkindustri tydlig. Den storskaliga kalkindustrin tillåts holka ut vår ö och förstör på så sätt vår känsliga, porösa bergrund, förstör vårt livsavgörande grundvatten och spyr ut koldioxid. Kortsiktigt ger Cementa, Nordkalk och SMA-mineral ett fåtal jobb, enorma vinster till ägarna och ett stort sår i vår natur, inte minst vad gäller utsläppen av koldioxid. Vi människor behöver tänka om, satsa långsiktigt och hållbart och få bort den här typen av kortsiktiga roffarbeteende. Småskalighet, hantverksmässighet, lokalt och hållbart är så vi måste gå fram. 

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Coronapandemin har samtidigt visat att snabba förändringar är möjliga, om än obekväma. Att ställa om är nödvändigt, både i Västra Götaland, på Gotland och i resten av landet. Socialdemokraterna har historiskt varit de stora samhällsomvandlarna i vårt land. Plocka upp stafettpinnen nu, våga tänka nytt och bli det parti som går i fronten för det gröna folkhemmet! 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna och hoppas du får en fin sommar! 

Med vänlig hälsning,

Sandra Fröberg
Visby

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1034 av 1620 i denna kampanj