Öppet brev till Rickard Nordin, Energi- och klimatpolitisk talesperson, Centerpartiet, Centerpartiet

Upprop för en klimatpolitik som håller!

2019-11-30

Hej Rickard!

Jag skriver till dig för att jag är orolig för klimatförändringarna. Vi vet att utsläppen måste minska kraftigt för att vi ska ha en chans att undvika verkligt katastrofala klimatförändringar. I och med Parisavtalet har Sverige lovat att göra allt vi kan för att uppvärmningen inte ska stiga till över 1,5 grader. Trots det så minskar inte utsläppen. Vi behöver er politiker att ta ansvar och göra allt för att Sverige ska kunna bryta fossilberoendet.

För att lyckas nå klimatmålen säger forskarna att det krävs stora och genomgripande förändringar i alla delar av samhället i en takt och omfattning som aldrig tidigare skådats. Användningen av fossila bränslen måste därför upphöra helt. I dag står fossila bränslen för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan och utsläppen går inte ner. Det är fossila bränslen som driver våra industrier, våra bilar och våra flyg och det ffortsätter att byggas nytt hela tiden som leder till ökade utsläpp. Hur går det här ihop?  

Naturskyddsföreningen har visat hur ett helt förnybart och hållbart energisystem kan se ut - det går att fasa ut alla fossila bränslen och ställa om på riktigt. Men för att det ska vara möjligt krävs förändring inom alla sektorer - vi måste effektivisera våra industrier, använda energin smartare i fastigheter, köra mindre bil och flyga betydligt mindre. För att det ska vara möjligt krävs politiska beslut och satsningar. Vad gör du och ditt parti för att omställningen ska starta i tid?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv, och jag saknar politiska förslag och beslut som gör skillnad på riktigt. Jag vill att du och ditt parti håller era löften, prioriterar klimatfrågan och ser till att sådant som går emot klimatmålen inte tillåts.

Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner och fortsatta satsningar på fossilt. Det får vara nog med brutna löften. Vi måste bort från fossilberoendet.

Helena Karlberg
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 743 av 764 i denna kampanj