Öppet brev till Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet, Centerpartiet

Klimatkrisen

2019-12-02

Hej Annie,

jag skriver till dig för att jag är orolig för klimatförändringarna. Vi vet att utsläppen måste minska kraftigt för att vi ska ha en chans att undvika verkligt katastrofala klimatförändringar. I och med Parisavtalet har Sverige lovat att göra allt vi kan för att uppvärmningen inte ska stiga till över 1,5 grader. Trots det så minskar inte utsläppen. Jag vill att du och ditt parti nu gör allt för att Sverige ska kunna bryta fossilberoendet.

Fossila bränslen står idag för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Utsläppen går inte ner, och det byggs till och med nya motorvägar, flygplatser och annan infrastruktur som leder till ökade utsläpp. Hur går det här ihop?  

Naturskyddsföreningen har visat det går att fasa ut alla fossila bränslen och ställa om på riktigt. Men för att det ska vara möjligt krävs förändring inom alla sektorer - vi måste effektivisera våra industrier, använda energin smartare i fastigheter, köra mindre bil och flyga betydligt mindre. För att det ska vara möjligt krävs politiska beslut och satsningar snarast möjligt (helst imorgon).

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv, och jag saknar politiska förslag som gör skillnad på riktigt.  Jag vill att du och ditt parti håller era löften, prioriterar klimatfrågan och ser till att sådant som går emot klimatmålen inte tillåts!

Ingela Björck
Lund

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 744 av 764 i denna kampanj