Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Transporter i Sverige

2018-02-27

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Det finns dessutom oerhört mycket angelägnare transportprojekt i Sverige - inte minst Norrbotniabanan

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Ylva Sköld
Sverige

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 619 av 953 i denna kampanj