Öppet brev till Aron Etzler, Partisekreterare, Vänsterpartiet

Till modiga vänsterpartister

2021-11-02

Hej Aron!

Jag har genom åren röstat på er som det parti jag tycker ska ha större inflytande över politiken i Sverige.

Inför riksdagsvalet 2022 vill jag att ni sätter frågan om klimat och miljö HÖGT UPP på den politiska agendan. Jag hoppas verkigen att ni är villiga att ta modiga beslut för att bromsa den skenade klimatförändringen - det är till och med viktigare än att skapa nya och trygga jobb!

Utan stora arealer med verklig natur, djur, insekter.. så kommer våra barn och barnbarn att få det mycket tufft i framtiden. Brist på mat och rent vatten, naturkatastrofer och torka, osv. kommer att orsaka folkvandringar, konflikter och krig..

Hoten mot den biologiska mångfalden blir alltmer akuta. Överexploatering, förstörda ekosystem och livsmiljöer är globala problem som gör att arter just nu försvinner i allt snabbare takt världen över.

De främsta hoten i Sverige är att skogar med höga naturvärden avverkas, att viktiga livsmiljöer (hagar och ängar) växer igen - samtidigt som klimatkrisen hotar deras existens ytterligare.

Jag förväntar mig att ditt parti kommer arbeta för att skydda de arter som annars riskerar att försvinna.

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel.

Ställ krav på företagen, styr via skatter/avgifter/subventioner/bidrag så att vi får en snabb omställning i Sverige - bort från fossila bränslen, onödiga plastförpackningar, pappersprodukter som eldas upp i rask takt, etc.

Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker.

Gunnel Johansson
Skövde

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 34 av 192 i denna kampanj