Öppet brev till Märta Stenevi, Språkrör, Miljöpartiet

Tänk på biologisk mångfald och klimat i valkampanjen!

2021-11-02

Hej Märta, jag tror att Mp är viktiga för att driva miljöfrågan (främst biologisk mångfald och klimat) i riksdag och regering. Inför riksdagsvalet 2022 vill jag att ni sätter miljöfrågan överst på den politiska agendan. Jag vill försäkra mig om att ni är villiga att ta modiga beslut för att stoppa förlusten av vår biologisk mångfald och bromsa den skenade klimatförändringen. 

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog; samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Trots steg i rätt riktning fortsätter Sverige att omvandla naturliga skogsekosystem till odlingar av gran och tall. Dessutom påverkar avverkningar den viktiga kolsänkan och kolförrådet i skogen negativt. Jag kommer lägga min röst på politiker som ser bristerna i svenskt skogsbruk och fattar beslut för ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens alla värden.

Det finns ett tydligt samband mellan den hotade biologiska mångfalden och naturens motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser. För att bromsa klimatförändringen måste vi sluta använda fossila bränslen och förändra vårt utnyttjande av naturresurser. Är ditt parti modigt nog att fatta dessa avgörande beslut?

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Tillsammans kan vi stoppa utarmningen av våra ekosystem, och bromsa klimatförändringarna. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker.

Kan jag lita på er inför riksdagsvalet 2022? Kommer ditt parti att sätta miljöfrågan överst på er politiska agenda?

Johan Berg
Mölnlycke

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 33 av 192 i denna kampanj