Öppet brev till Anders Jonsson, Gruppledare, Centerpartiet

Temperaturen höjs

2018-09-10

Hej Anders,

Jag hoppas att valet utföll på ett bra sätt för dig!

Anledningen till att jag skriver just till är dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva. Samtidigt som du självklart också påverkar dina paritkollegor till att beredda plats för dessa förändringar.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan. Dessutom hoppas jag även att du agerar för att inte ert parti ska samarbeta med klimatets fiende nr. 1, SD.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Mikael Johansson
Malmo

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 175 av 409 i denna kampanj