Öppet brev till Mattias Karlsson, Gruppledare, Sverigedemokraterna

Har du sett filmen Wall-E?

2018-09-10

Hej Mattias,

Jag skriver till dig, med hjälp av Greenpeace, för att vi befinner oss i ett krisläge. Det scenario som visas i filmen Wall-E är inte otänkbar. Mänsklighetens blinda framfart mot makten och hela härligheten leder livet på jorden, som vi tagit så för givet, mot ett snöpligt slut. Det är allvar nu, ingen tid för slugt spel eller strategiska val. Det Sverige, och hela världen, behöver uppriktiga och modiga politiker som vågar stå upp för de jobbiga besluten, som vågar lyfta de svåra frågorna.  

Det är allvar nu att åtminstone uppnå Parisavtalets mål. Följande tror jag att du, tillsammans med övriga politiker, kan bidra med:

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande.

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter. 

Skydda Skogen - Skydda MINST 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart. 

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför önskar jag och Greenpeace att du som politiker verkligen tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan. 

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar.

Utan fungerande klimat ingen framtid. Låt det politiska sandlådekäbblet sluta nu.

Tillsammans skapar vi en bättre värld

 

Kim de Bruin
Grebbestad

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 174 av 404 i denna kampanj