Öppet brev till Michael Arthursson, Partisekreterare, Centerpartiet

Tar ni klimatansvaret I i år?

2022-03-10

Hej Michael, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Hoten mot den biologiska mångfalden blir alltmer akuta. Överexploatering, förstörda ekosystem och livsmiljöer är globala problem som gör att arter just nu försvinner i allt snabbare takt världen över. De främsta hoten i Sverige är att skogar med höga naturvärden avverkas, att viktiga livsmiljöer växer igen samtidigt som klimatkrisen hotar deras existens ytterligare. Jag förväntar mig att ditt parti kommer arbeta för att skydda de arter som annars riskerar att försvinna.

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

Linda Sjöberg
Stockholm

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 68 av 192 i denna kampanj