Öppet brev till Michael Arthursson, Partisekreterare, Centerpartiet

Förslag om vår gemensamma skog

2022-03-10

Hej Michael!

Statliga Sveaskog äger 14 % av landets skogsareal, en betydande andel.

Statens avkastningskrav på Sveaskog är ca. 1 miljard kr/år.
Sveaskogs omsättning är ca. 7 miljarder kr/år.

Mycket pengar? Det beror på vad vi jämför med.
Statens budget är ca. 1200 miljarder kr/år.
Budgetpåverkande stödåtgärder pga. coronakrisen under 2020–2021 är 389 miljarder kr (källa ekonomifakta.se).

Min slutsats som ekonomisk novis är att Sveaskog skulle kunna upphöra med all avverkning utan nämnvärd negativ påverkan på landets ekonomi men med en avsevärd positiv påverkan på miljön. Om ett holistiskt och långsiktigt mått på välstånd tillämpades istället för det för planeten så katastrofala BNP skulle den totala effekten av upphörd avverkning bli positiv.

För upphörande av avverkning fordras förstås att ägarnas (dvs. statens) avkastningskrav på Sveaskog sänks till 0 kr. Vi alla är staten och företräds av er politiker. Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker.

Per Jernberg
Gävle

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 69 av 192 i denna kampanj