Öppet brev till Richard Jomshof (SD)

Tänk ett varv till!

2016-06-07

Hej Richard,

Trots att du representerar ett parti som är emot att vi ska ta emot flyktingar vill jag ändå be dig att överväga detta.

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen. Eftersom jag vet att du har barn själv, jag har träffat din son på sturköskolan, vädjar jag till dig att försöka tänka dig in i deras situation. De barn jag är god man till längtar mycket efter sina mammor och pappor och är oroliga för sina föräldrar och syskon.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Lena Mattisson
Listerby Sverige

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 62 av 455 i denna kampanj