Öppet brev till Mattias Ottosson (S)

Angående omröstningen den 21 juni

2016-06-07

Hej Mattias,

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Med tanke på den svåra situation som flyktingar redan befinner sig i vill jag påpeka följande:

I den senaste valet röstade jag på socialdemokraterna, den flyktingpolitik ni då stod för var en av anledningarna till att jag röstade på er. Den vändning som flyktingpolitiken nu tagit och det förslag som du ska rösta om den 21 juni oroar mig. Jag arbetar med ungdomar som av olika anledning fått lämna allt och fly för sitt liv. ovisheten, får jag stanna eller inte, är en stor anledning till nedstämdhet och depression. Om lagförslaget den 21 juni går igenom kommer ovivisheten för många bara att bli värre,  Psykisk ohälsa större och vägen till integration mycket längre.

Därför vädjar jag nu till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Du har makten att fatta ett klokt beslut som går i linje med värderingar i en demokratisk rättsstat; att värna de mest utsatta människorna som befinner sig i vårt land och som har flytt krig och förföljelse. Att inte lägga sten på börda på människor som lider av trauma och människor som har tvingats bli separerade från sin familj.

 

Jag vädjar till dig att använda din röst som riksdagsledamot, för barns och vuxnas rätt till familjeåterförening och att få slippa leva i ovisshet om sin framtid. Rösta nej till den tillfälliga lagen.

Josefina söderholm
Norrköping

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 61 av 455 i denna kampanj