Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Svik oss inte - stoppa utbyggnaden av Preem

2020-06-20

Isabella, Klimat- och Miljöminister 


Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil.

ibland måste man våga ta svåra beslut. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra

Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil gör det omöjligtatt nå klimatmålen.

Jag förväntar mig därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp.

Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Kerstin Holmstrand Conradson
Trosa

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 817 av 1619 i denna kampanj