Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Preems utbyggnad i Lysekil

2020-06-20

Hej Ibrahim

Jag har några väl valda ord att säga om Preems utbyggnad i Lysekil och jag uppskattar på förhand för din tid att läsa dem.

I tillägg till texten nedan rekommenderar jag varmt Gretas sommarprat om du inte hunnit lyssna redan. Om inte det kan få er makthavare att öppna ögonen vet jag inte vad som kan.

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar eller helt uteslutet möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas, och tror, därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna. Svar som meddelar mig hur arbetstillfällena i Lysekil påverkas, eller hur Preems löften om en mer "miljövänlig framställning" författas avbeder jag mig tacksamt - jag har redan läst dem på Preems hemsida.

Hoppas du haft en härlig midsommar, och jag önskar dig en fin helg.

Angelika Johansson
Vejbystrand, Skåne

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 817 av 1228 i denna kampanj