Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Sverige måste ta sitt ansvar - avslå utbyggnaden av Preemraff

2020-06-03

Hej Isabella, just nu prövar Mark- och miljööverdomstolen om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att nå våra beslutade klimatmål. 

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. För att vi ska ha en rimlig chans måste drastiska minskningar av utsläpp ske så fort som möjligt. Sverige som ett I-land måste gå före, för att ge tid och utrymme för mindre utvecklade länder att anpassa sig till ett problem de inte har skapat. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Om Sverige önskar att bibehålla sin trovärdighet och status gällande hållbarhet, är det av högsta vikt att Preems ansökan om expandering nedslås. Ett land som säger sig vara ledande i att anama omställning måste också ta beslut därefter. Att tillåta Preemraf kan komma att påverka Sveriges internationella anseende, men även bli väglededande i att ytterligare överträdelser av Paris avtalet tillåts. Regeringen måste ta ansvar i denna frågan, och visa att Parisavtalen samt klimatmålen är juridiskt bindande. 

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Alice Gimbro Frisk
Mölnlycke

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 147 av 1619 i denna kampanj