Öppet brev till Annie Lööf (C)

Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så!

2016-06-09

Hej Annie,

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Att försvåra och för många omöjliggöra en återförening av familjemedlemmar leder till förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. Jag känner flera personer som vill återförenas med sin fästmö, fästman eller sina barn. Det är mycket smärta och oro dessa personer upplever och de som drabbas allra värst är barnen och ungdomarna.

 

Jag vädjar till dig att du den 21 juni använder din röst och agerar för de människor som ingen röst har.

Du har makten att fatta ett klokt beslut som går i linje med värderingar i en demokratisk rättsstat; att värna om de mest utsatta människorna som befinner sig i vårt land och som har flytt krig och förföljelse. Att inte lägga sten på börda på människor som lider av trauma och människor som har tvingats bli separerade från sin familj.

 

De människor som som söker asyl i Sverige och beviljas skydd kommer i hög utsträckning från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Sannolikheten att dessa länder inom något eller några år inte länge skulle befinna sig i väpnad konflikt eller ha en förtryckande regim är minimal, liksom att något att dessa länder inom några år skulle vara en fungerande rättsstat.

 

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är denna tillfälliga lag fel väg att gå.

Jag vädjar till dig att låta Sverige fortsätta vara ett föregångsland för human flyktingpolitik. Rösta inte för en än mer restrektiv flyktingpolitik, behåll rätten till familjeåterförening!

 

 

med vänlig hälsning

 

Karin Lokrantz Nilsson
Mörtfors/Fårbo

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 149 av 455 i denna kampanj