Öppet brev till Fredrik Schulte (M)

Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så!

2016-06-09

Hej Fredrik,

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Tidsbegränsade uppehållstillstånd, som enligt förslaget om en tre år lång tillfällig lag ska gälla för alla som söker asyl i Sverige, leder till att människor på flykt och som redan drabbats av stora prövningar tvingas fortsätta leva i daglig oro över sin framtid. Detsamma gäller för familjeåterförening.

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen fel väg att gå.

Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Sylvia Rezania

fd moderat
Täby

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 148 av 455 i denna kampanj