Öppet brev till Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Stoppa preemraff

2020-06-16

Hej Tomas,

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Vår infrastruktur är otroligt betydande för vilka möjligheter vi har i samhället. Som infrastrukturminister förstå du också bättre än någon att vår infrastruktur är långvarig. Vi bygger inte saker tillfälligt. Har vi byggt något kommer det finnas kvar länge och påverka samhället länge. Vårt klimat har inte råd med preemraff nu eller i vår framtid. Låt inte detta bli ett långvarigt spår på vår mark om när vår regering svek oss och valde bort klimatet och min framtid.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Eva Andersson
Trollhättan

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 657 av 1620 i denna kampanj