Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Paris avtalet före Preem raff

2020-06-16

Hej Isabella. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

 

Vänligen ta en stark ställning mot en dålig investering som aldrig kommer att betala tillbaka sig. varken i pengar eller i utsläppt koldioxid. Sverige måste visa att vi går mot en hållbar energi framtid istället för att ta ett stort steg tillbaka med fossil energi. 

Stå upp mot mångmiljardärer och stora koncerner! Visa att man inte kan köpa rättigheten att förstöra våran miljö och våra barns framtid. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Peter Hansson

Malmö

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 656 av 1229 i denna kampanj