Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Stoppa Preem

2020-06-10

Hej Anders,

just nu prövar Mark- och miljööverdomstolen om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min djupaste önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål. Sverige ska vara en ledande nation i övergången till en fossilfri framtid. 

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till Preemraff.

Min favoritfilm som barn var Sopor av Hasse å Tage. I slutscenen när Palme springer sin vanliga löptur och grubblar över varför han ältar utgången trots vinst möter han en av ockupanterna. Den unga pojken råder Palme till att lyfta blicken för att se var han är på väg så att han kan ändra riktning, bort från det kärnkraftverk som han omedvetet sprungit mot. Då gällde det kärnkraft (gäller iofs fortfarande), nu fossila bränslen som vi vet skadar vår planet och livet på den. Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Klara Asp
Malmö

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 487 av 1619 i denna kampanj