Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Preemraff

2020-06-10

Hej!

Världens och Sveriges CO2-budget ger inte något utrymme för ökade utsläpp av GHG. Vi måste tvärtom öka takten i den omställning som måste till. Den svenska planen och målen för att klara 1,5 % -gränsen räcker inte. Innebär bl.a. att en utbyggnad av Preems raffinaderi är utesluten.

 

Tumba 10 juni 2020

Vänliga hälsningar

Tord Svärd, 77

070-5470043

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 487 av 1620 i denna kampanj