Öppet brev till Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister och sammankallande för riksdagens pensionsgrupp

Stoppa kränkande och miljöförstörande pensionsinvesteringar nu!

2022-05-23

Hej Ardalan,

I år är det valår. Sverige ska vara ett föregångsland i klimatfrågan och stå upp för de mänskliga rättigheterna. Men ändå tillåts AP-fonderna investera miljardbelopp i klimat- och miljöskadlig verksamhet och i företag som kränker de mänskliga rättigheterna. Detta måste få ett stopp!

Världens största exportör av klimatskadligt kött, det brasilianska bolaget JBS, som inte bara gjort sig skyldiga till illegal regnskogsavverkning och så kallad boskapstvätt, utan också kränkningar av urfolks rättigheter.

Svenska oljebolaget Lundin Energy som nu står åtalade för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan.

Investeringar som driver på regnskogsskövling och stjäl marginaliserade människors mark, s.k. landgrabbing, genom investeringar i palmolja- och sojajättar såsom Sime Darby, Wilmar International och jordbruksmarksfonderna TCGA I och II.

Kärnvapentillverkare som riskerar allt liv på jorden.

Vi kan inte kompromissa bort mänskliga rättigheter och miljön! Skärp regelverket för Första–Fjärde AP-fonderna. Lagkraven behöver tydligt omfatta efterlevnad av internationella konventioner, Parisavtalet, globala klimatmål med mera.  Det är fullt möjligt att göra hållbara investeringar som samtidigt ger bra avkastning till våra pensionärer. Lagen bör också förtydliga att hållbarhetskraven ska vara en förutsättning för alla våra investeringar.

Nästa gång det orangea pensionskuvertet dimper ner i brevlådan ska inte svenska folket behöva fundera på om deras pensionspengar kränker mänskliga rättigheter eller förstör miljön.

Ingegärd Johansson
Ljungby

Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstörande investeringar!

Detta är brev 8 av 14 i denna kampanj