Öppet brev till Max Elger, Finansmarknadsminister

Jag skäms för hur våra pensionsfonder ökar i värde!!!

2022-06-02

Hej Max,

Det är val i år. Men jag har fått nog nu. Samtidigt som jag cyklar till jobbet i ur och skur för klimatets skull och ser över mitt eget klimatavtryck investerar AP-fonderna miljardbelopp i företag som bidrar till skövling av regnskog, stora klimatbovar och verksamheter som bidrar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Världens största exportör av klimatskadligt kött, det brasilianska bolaget JBS, som inte bara gjort sig skyldiga till illegal regnskogsavverkning och så kallad boskapstvätt, utan också kränkningar av urfolks rättigheter.

Fossilbolag såsom Total och ENI och banker som investerar i stora fossilgasprojekt i Moçambique, med allvarliga effekter för klimatet, den marina miljön och med tvångsförflyttningar av lokalbefolkningen.

Kärnvapentillverkare som riskerar allt liv på jorden.

Vi kan inte kompromissa bort mänskliga rättigheter och miljön! Skärp regelverket för Första–Fjärde AP-fonderna. Lagkraven behöver tydligt omfatta efterlevnad av internationella konventioner, Parisavtalet, globala klimatmål med mera.  Det är fullt möjligt att göra hållbara investeringar som samtidigt ger bra avkastning till våra pensionärer. Lagen bör också förtydliga att hållbarhetskraven ska vara en förutsättning för alla våra investeringar.

Skapa ett förbud för AP-fond­erna att investera i, eller låna ut pengar till, stater som begår krigshandlingar eller bryter mot mänskliga rättigheter eller fossil verksamhet som är anledningen till klimatkrisen.

Anna Sofia Edsjö
Stockholm

Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstörande investeringar!

Detta är brev 9 av 14 i denna kampanj