Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Stoppa Horstensleden!

2018-01-24

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Under många år tillbringade jag somrarna i segelbåt eller tält på öar runt om i skärgården. Den känsla som vistelsen på någon ö går inte att beskriva. Som rekreation helt oöverträffat och tack var minnena från sommarens skärgårdsbesök, kunde jag ta mig igenom vintrarna i Stockholm. 

Stockholms skärgård är unik och jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Lilian Mikaelsson
Älvsbyn

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 459 av 953 i denna kampanj