Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Stoppa Horstensleden

2017-12-30

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag känner mig bedrövad och ställer mig till fullo bakom iniativet till att verka för att stoppa förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. En motorväg. Det hör man ju hur larvigt det låter. De enorma ingrepp detta kommer innebära på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. Läs ordet världsunik en gång till. 

Fakta har kommit till min vetskap att:

För att anlägga Horsstensleden behöver cirka 320 000 m3 berg sprängas och muddras i ytterskärgården. Utöver det tillkommer cirka 400 000 m3 berg i Sandhamnsledens inre del. Totalt innebär det att cirka 720 000 m3 berg behöver sprängas och forslas bort för att anlägga Horsstensleden anpassad för planerad kryssningatrafik. Det är förstås helt oacceptabelt och något jag vänder mig emot.

Stockholms skärgård är unik och jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Jesper Johansson
Gustavsberg

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 354 av 953 i denna kampanj