Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Stoppa Horsstensleden!

2018-03-10

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. Dessutom kommer belastningen i Stockholms hamnar öka nör fler kryssningsfartyg kommer på besök. Turism är bra men 3000 besökare som alla vill se det blivande (inte mitt fel) Nobelmuset som ska byggas och kräver busstransport. Det blir KAOS!!. Det är ytterligare en anledning till att INTE låta Horsstensleden bli till. 

Slutligen vill jag be dig att återkomma med ett skriftligt löfte om att Horsstensleden aldrig kommer att bli aktuell. Jag önskar också att du kräver att alla ansvariga myndigheter omedelbart avbryter alla projekt som rör Horsstensleden, exempelvis Sjöfartsverkets nuvarande farledsutredning av Horsstensleden. Det helt oacceptabelt att fler miljoner kronor våra skattemedel går till utredningar av en led som du sagt aldrig kommer att bli aktuell.   

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Åke Ahlberg
Skogås

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 635 av 953 i denna kampanj