Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Stoppa bygget av Horsstensleden

2018-02-07

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Genom att göra lumpen i Stockholms skärgård 1969-70 och därmed bidra till Sveriges försvar blev jag, som kommande från Umeå, riktigt förtjust, ja varför inte säga förälskad, i denna del av Sverige. Jag har återkommit åtskilliga gånger för att återuppleva den miljö som kan jämföras i betydelse med de svenska fjällen, som jag så ofta besöker. Nu har jag förstått att trafikverket planerar att  göra ett fatalt gigantiskt ingrepp i denna fantastiska natur, som så många stockholmsboende så lätt kan ta del av och som jag vill kunna uppleva igen och igen så länge jag kan.

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Horsstensleden är ett oerhört stort infrastrukturprojekt och Trafikverket beräknar kostnaden för projektet till 292–543 miljoner kronor. Projektet finansieras med våra gemensamma skattemedel och innebär att andra viktiga infrastrukturprojekt bortprioriteras. Jag är motståndare till att staten spenderar en halv miljard kronor för att bygga Horsstensleden. 

Stockholms skärgård är unik och jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden. 

Blott med en mycket mindre del av summan som är tänkt för detta projekt, skulle Norrbottniabanan mellan Umeå till Luleå byggas. Detta projekt har fått stå tillbaka alltför länge. Dessutom finns det många sträckor efter E4 här i Norrland och i synnerhet i Västerbotten som behöver förbättras från deras urusla skick.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Kjell Hallingfors
Umeå

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 511 av 953 i denna kampanj