Öppet brev till Stefan Löfven, Partiledare Socialdemokraterna, Socialdemokraterna

Stop global warming

2019-11-07

Hej Stefan. Den svenska politiken är inte tillräcklig för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag vill att det här förändras. Genom januariavtalet är du och ditt parti ansvariga för att Sverige lever upp till Parisavtalet. Jag vill se att löftet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader hålls.

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Det bryter mot löftet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Sverige har dessutom lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020. Det löftet ser inte ut att kunna uppfyllas. Staten använder just nu skattepengar för att bryta Sveriges klimatlöften. Hur jobbar du och ditt parti för att rätta till det här?

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Alain Demairé
Bromma

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 588 av 764 i denna kampanj