Öppet brev till Per Bolund, Språkrör Miljöpartiet, Miljöpartiet

Snälla, hjälp oss nu!

2019-11-07

Hej Per. Vi har inte tid att vänta längre. De närmaste åren är helt avgörande för klimatet.

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Det bryter mot löftet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Sverige har dessutom lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020. Det löftet ser inte ut att kunna uppfyllas. Staten använder just nu skattepengar för att bryta Sveriges klimatlöften. Hur jobbar du och ditt parti för att rätta till det här?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv, och jag saknar politiska förslag som gör skillnad på riktigt.  Jag vill att du och ditt parti håller era löften, prioriterar klimatfrågan och ser till att sådant som går emot klimatmålen inte tillåts.

Elli Björnberg
Falköping

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 587 av 764 i denna kampanj