Öppet brev till Anders Ygeman, Regeringen, Energiminister, Socialdemokraterna

Stå emot kärnkraftspopulismen!

2020-01-25

Attn. Anders Ygeman


Kärnkraften har ingen framtid. Det är varken tekniskt eller ekonomiskt möjligt att rädda klimatet med kärnkraft och vi satte spiken i kistan för den här diskussionen för många år sedan. Att försöka väcka kärnkraftsfrågan till liv är en distraktion från verkliga lösningar på klimathotet. Vetenskapen ger oss knappt tio år att ställa om till ett hållbart samhälle. Istället för att debattera kärnkraft måste vi ta tag i den omfattade omställningen av samhället som vi behöver för att omgående och kraftigt minska utsläppen.

Jag vill uppmana dig att avvisa alla krav på mer kärnkraft i Sverige och istället stå upp för det beslutade målet om 100 procent förnybart för Sverige. Framtiden är förnybar!

Brigitte Brandt
Ängelholm

Stå emot kärnkraftspopulismen, Ygeman!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 34 av 35 i denna kampanj