Öppet brev till Anders Ygeman, Regeringen, Energiminister, Socialdemokraterna

Stå emot kärnkraftspopulismen!

2020-01-16

Attn. Anders Ygeman


Hej Anders Ygeman!

Jag är oroad över den återuppväckta kärnkraftsdebatten på sistone. Det sista Sverige behöver är att riva upp målet om 100 procent förnybart och att öppna upp för mer kärnkraft.

Att Sverige kan ställa om till 100 procent förnybart har såväl expertmyndigheter som energibranschen själva konstaterat. Att understödja det är en framtidsinriktad politik i linje med målen om en hållbar utveckling. På köpet skapas betydligt fler jobb och det gör Sverige till ett attraktivt, innovativt och framtidsinriktat land.

Jag vill uppmana dig att avvisa alla krav på mer kärnkraft i Sverige och istället stå upp för det beslutade målet om 100 procent förnybart för Sverige. Framtiden är förnybar!

Eva Rosén
Fjärås

Stå emot kärnkraftspopulismen, Ygeman!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 25 av 35 i denna kampanj