Öppet brev till Anders Ygeman, Regeringen, Energiminister, Socialdemokraterna

Stå emot kärnkraftsenergi

2020-01-15

Attn: Anders Ygeman


Hej Anders Ygeman!

Jag är glad och stolt över att Sverige har slagit fast ett mål om 100 procent förnybar elproduktion och hoppas att du vill stå upp för och försvara det målet.

Att Sverige kan ställa om till 100 procent förnybart har såväl expertmyndigheter som energibranschen själva konstaterat. Att understödja det är en framtidsinriktad politik i linje med målen om en hållbar utveckling. På köpet skapas betydligt fler jobb och det gör Sverige till ett attraktivt, innovativt och framtidsinriktat land.

Jag vill uppmana dig att avvisa alla krav på mer kärnkraft i Sverige och istället stå upp för det beslutade målet om 100 procent förnybart för Sverige. Framtiden är förnybar!

Carla Grimwade
Salbohed

Stå emot kärnkraftspopulismen, Ygeman!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 17 av 35 i denna kampanj